Shopping Cart

นโยบายความเป็นส่วนตัว

• ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

  บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อ สมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิก เว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์

• Cookies

  Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยม ชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชม เว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชม

• การเก็บข้อมูลของสมาชิก

  บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯอาจส่ง อีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายหากท่านไม่ประสงค์จะรับ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ comdee2hand.com@gmail.com

• การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

  บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านก่อน

• ข้อควรระวัง

  ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

สินค้าทุกชิ้นมีประกันและบริการหลังการขาย*

โปรดอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม

ส่งฟรีทั่วประเทศไทย

ทุกคำสั่งซื้อ

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa

Home
Messenger
Line
Map