Shopping Cart

Windows Hello (^ ^)

Windows Hello เป็นวิธีการที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากขึ้นในการเข้าถึงอุปกรณ์ Windows 10 และ Windows 11 ของคุณได้ทันทีโดยการใช้ PIN การจดจําใบหน้า หรือลายนิ้วมือ คุณจะต้องตั้งค่า PIN เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้ลายนิ้วมือหรือการจดจําใบหน้า แต่คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย PIN ของคุณเท่านั้น

ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจาก PIN ของคุณเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว และมีการสํารองข้อมูลสําหรับการกู้คืนด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

บิลล์เกต …. ได้กล่าวไว้ …

ตั้งค่า Windows Hello

  • Windows Hello Face Recognition ,anti-Hacking
  • Login for Hands-Free
  • Say goodbye to entering complex passwords.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สินค้าทุกชิ้นมีประกันและบริการหลังการขาย*

โปรดอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม

ส่งฟรีทั่วประเทศไทย

ทุกคำสั่งซื้อ

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa

Home
Messenger
Line
Map